In één spreekwoord kan meer geestelijke kracht liggen dan in een wijsgerig stelsel.

Reacties

reacties


Post Author: admin