Als men een groot man wil imiteren moet men vooreerst het feit imiteren dat die man niemand heeft geïmiteerd.

Reacties

reacties


Post Author: admin