Men vervreemdt zich soms van mensen die ons nastaan om de achting te verwerven van lieden die zich niets aan ons gelegen laten liggen.

Reacties

reacties


Post Author: admin