De mens is altijd geneigd te ontkennen al wat hem onbegrijpelijk is.

Reacties

reacties

Post Author: admin