Wie tracht fanatisme met spot te doden, handelt als iemand die een vuur tracht te doven door er olie op te werpen.

Reacties

reacties

Post Author: admin