Menigeen zou anders over de mensen denken, indien de mensen anders over hem dachten.

Reacties

reacties

Post Author: admin