Afgunst is dikwijls hoogachting, onder het masker der geringschatting

Reacties

reacties

Post Author: admin