Drukfouten vallen dikwijls den lezer meer op dan denkfouten.

Reacties

reacties

Post Author: admin