Hoeveel mensen verbeelden zich ervaring te bezitten alleen doordat ze oud geworden zijn!

Reacties

reacties

Post Author: admin