De reiziger wiens zakken leeg zijn zingt zelfs in het aangezicht van de dief.

Reacties

reacties


Post Author: admin